800 100 575
Valid only for CZ!
We supply only to the opticians!!!
 

Velerhy-pro vystavovatele:

Tradiční setkání optiků a optometristů je taktéž ideálním místem pro efektivní a neformální prezentaci produktů partnerů a nekonkurenčních společností (dále jen „vystavovatelé“). Firma AMBG, LTD s.r.o., přivádí na jedno místo významnou skupinu optiků a optometristů a umožňuje tak nejen předat tomuto fóru řadu informací, ale rovněž prostřednictvím zpětné vazby důležité informace získat.

Oslovené společnosti tak mají možnost prezentovat své produkty v podobě vlastní expozice, navázat příjemná setkání s obchodními partnery a uzavřít objednávky se zúčastněnými optiky na své nabízené produkty.

Chtěli bychom Vás ujistit o tom, že naším zájmem je poskytnout Vám takové služby a nabídnout k nim takové podmínky, které by byly pro Vaše obchodní a marketingové aktivity skutečným přínosem!

Průměrné údaje o účastnících školení:     
Počet zúčastněných optik:    30 optik
Počet registrovaných účastníků na přednášce:    40 osob
Celkový počet zúčastněných:    90 osob

Odborné přednášky probíhají dle stanoveného harmonogramu v kongresovém sálePrezentace produktů běží paralelně v přilehlých prostorách po celou dobu trvání školení.

Školení, sympozia a kongresy jsou z pohledu výběru cílové skupiny posluchačů velice efektivní příležitostí pro oboustrannou komunikaci mezi vystavovatelem a kvalifikovaným „odběratelem“ produktů. Aby společnost AMBG, LTD s.r.o. seznámila vystavovatele jak s principy, tak s vlastním průběhem cyklu odborných školení pořádaných firmou AMBG, připravila pro tyto významné subjekty optického trhu možnost účastnit se aktivně školení za výhodných podmínek, a to prostřednictvím balíčků služeb.

Tyto balíčky zahrnují vystavovatelskou registraci, výstavní plochu, ubytování, občerstvení a další formy prezentace společnosti v rámci školení jako umístění reklamního panelu v konferenčním a vystavovatelském sále, vložení propagačních materiálů firmy do tiskopisů o školení, apod.

V případě, že by jste měli zájem se školení aktivně účastnit jako vystavovatelé, prosím, kontaktujte nás ohledně zaslání komplexní nabídky. Rádi Vám vyjdeme vstříc a přizpůsobíme naši nabídku přímo dle požadavků Vaší společnosti.